XII Targi Turystyczne Doliny Karpia

25 maja 2023, 11:2:23

Zapraszamy na XII Targi Turystyczne Doliny Karpia, które odbędą się 18 czerwca 2023 roku na Rynku w Zatorze oraz na terenie każdej gminy Doliny Karpia. Podczas Targów wystawcami będą użytkownicy oraz potencjalni użytkownicy znaku Marki Lokalnej Dolina Karpia, rękodzielnicy, restauratorzy, hotelarze, właściciele łowisk wędkarskich, gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw rybackich, organizacje pozarządowe oraz lokalna branża turystyczna.

Od godziny 13.00 na Rynku w Zatorze zaplanowano liczne atrakcje, m.in. występy artystyczne, degustacje produktów lokalnych, atrakcje dla dzieci, rajd rowerowy i wiele innych. Ponadto, każdy odwiedzający Targi będzie mógł wyruszyć na bezpłatną wycieczkę do poszczególnych atrakcji turystycznych (wyjazd busów z Rynku w Zatorze o godz. 13:30).

Każdy kto ma ochotę skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia powinien wydrukować lub pobrać na stoisku Stowarzyszenia PASZPORT DOLINY KARPIA.

Po wizycie w obiekcie wyszczególnionym w Paszporcie, jego posiadacz otrzyma naklejkę. Po odwiedzeniu trzech atrakcji i zdobyciu trzech naklejek (każdą z innej gminy) odwiedzający może wypełnić kupon znajdujący się w Paszporcie i wrzucić do urny znajdującej się na stoisku Stowarzyszenia Dolina Karpia na Rynku w Zatorze. Na zakończenie Targów o godzinie 17.30 spośród wszystkich oddanych kuponów odbędzie się losowanie atrakcyjnych nagród, takich jak: sprzęt AGD, sprzęt turystyczno-rekreacyjny, spływy kajakowe, zaproszenia na łowiska wędkarskie i do restauracji oraz wiele innych. Ponadto, każdy posiadacz paszportu z trzema naklejkami uprawniony będzie do jednorazowego skorzystania z rabatu obowiązującego na terenie danej atrakcji do końca 2023 roku (chyba, że w opisie atrakcji podano inaczej).

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych atrakcji odbywających się w ramach Targów Turystycznych można znaleźć na stronie:

Rajd Rowerowy po Dolinie Karpia
Wycieczki do atrakcji turystycznych

XII Targi Turystyczne Doliny Karpia realizowane są w ramach operacji własnej  pt. „Promocja obszaru Doliny Karpia w oparciu o Markę Lokalną Dolina Karpia” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Dolina Karpia

Dolina Karpia to atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo obszar siedmiu gmin położonych w Zachodniej Małopolsce, w powiatach oświęcimskim oraz wadowickim. W jego skład wchodzą gminy: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator. Dolina Karpia obejmuje teren historycznego zagłębia hodowli karpia i rozciąga się na setkach hektarów w dolinie Wisły i Skawy. Znajduje się w dogodnym położeniu komunikacyjnym – usytuowana jest na trasie pomiędzy ważnymi miastami regionu, w tym miastami wojewódzkimi: Katowicami i Krakowem, a także innymi miejscowościami chętnie odwiedzanymi przez turystów: Oświęcimiem, Wadowicami, Kalwarią Zebrzydowską czy Lanckoroną.

Dolina Karpia jest idealnym miejscem wypoczynku nad kompleksami stawów rybnych, jak również doskonale nadaje się do uprawiania turystyki aktywnej, co umożliwia m.in. gęsto usiana sieć szlaków rowerowych. Stawy karpiowe to wymarzone miejsce dla miłośników przyrody, gdyż stanowią ostoję dla wielu gatunków flory i fauny, w tym również gatunków zagrożonych w skali krajowej i europejskiej. Występuje tu największe w Polsce lęgowisko ślepowrona, faunistycznego symbolu Doliny. Na części obszaru utworzono trzy ostoje Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Dolina Karpia to również obszar o wybitnych walorach kulturowych. Wędrując po Dolinie Karpia nie można pominąć zabytków Szlaku Architektury Drewnianej oraz Szlaku Zabytków Ziemi Oświęcimskiej. Atrakcją regionu jest również Energylandia – Rodzinny Park Rozrywki w Zatorze oraz Zatorland – Park Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologiczny, Lunapark, Park Owadów, a także Park św. Mikołaja w Zatorze.

Ważnym wydarzeniem jest Festiwal Doliny Karpia – cykl letnich imprez plenerowych, których inauguracją są Targi Turystyczne Doliny Karpia, podczas których można nabyć produkty lokalne, przede wszystkim znakomite dania rybne, przyrządzane w okolicy na więcej niż 150 sposobów! Walory smakowe karpia pochodzącego z Zatora cenione były już przez królów polskich w średniowieczu, dlatego też karp z tutejszych stawów nazywany jest królewskim. Oprócz produktów z karpia warto również zwrócić uwagę na inne produkty oznaczone znakiem marki lokalnej Dolina Karpia charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska.

Marka lokalna

Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy ze społecznością lokalną, partnerami samorządowymi i sympatykami przez wiele lat budowało markę lokalną obszaru Doliny Karpia opartą na zrównoważonym rozwoju przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych. Zwieńczeniem prac nad marką lokalną jest znak słowno-graficzny w postaci witrażowego, energetycznego i przykuwającego uwagę karpia, którego mnogość kolorów nawiązuje do magii łuski karpia i czasów królewskich, kiedy to wszelkie ważne symbole i treści przedstawiano na witrażach.

Znakiem marki lokalnej Dolina Karpia oznaczane będą produkty i usługi charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska. Będą to produkty rękodzielnicze, spożywcze, jak również użytkowe. A wśród usług wyróżnionych znakiem znajdą się oferty turystyczno-rekreacyjne, edukacyjne, gastronomiczne i noclegowe. Wszystkie one będą musiały spełnić kryteria dopuszczające związane z prowadzeniem działalności zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi, wymogami ochrony środowiska, przy braku przeterminowanego zadłużenia. Kolejnym etapem będzie spełnienie kryteriów merytorycznych, do których należą: związek z regionem (wyjątkowość i niepowtarzalność), jakość, przyjazność dla środowiska, przyjazność dla klienta, dostępność i współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia.

O prawo do używania i posługiwania się znakiem będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy faktycznie działający na obszarze Doliny Karpia, a także prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Rolą marki lokalnej Dolina Karpia jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nią znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Doliny Karpia.

Już dziś zachęcamy wszystkie osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i instytucje do włączenia się w system wspólnej promocji i sprzedaży produktów i usług związanych z Doliną Karpia, a mieszkańców i turystów do zakupu produktów oraz korzystania z usług objętych znakiem marki lokalnej Dolina Karpia.

Kupując produkty i usługi rekomendowane znakiem marki lokalnej Dolina Karpia, wspierasz lokalnych przedsiębiorców oraz przyczyniasz się do zachowania unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Odwiedzając Dolinę Karpia, koniecznie szukaj produktów i usług wyróżnionych tym znakiem!

W dniu 31.10.2019. nasze produkty: Mąka orkiszowa typ 750, mąka orkiszowa typ 2000 oraz ziarno orkiszu otrzymały certyfikat DOLINA KARPIA. Mąki oraz ziarno to produkty, który powstają z upraw prastarego gatunku zbóż – z lokalnych upraw orkiszu na obszarze Doliny Karpia objętym ochroną Natura 2000. Produkt powstaje naturalnie, nie zwiera konserwantów. Zalet produktów orkiszowych jest naprawdę wiele, a jego naturalne pochodzenie i cenne właściwości sprawiają, że pomaga w walce z mnóstwem schorzeń miedzy innymi w chorobach układu trawienia czy w chorobach nowotworowych.