Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Dolina Karpia to obszar atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo siedmiu gmin położonych w Małopolsce, pomiędzy Krakowem, Oświęcimiem oraz Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską. Teren dwóch sąsiadujących powiatów: oświęcimskiego (gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator) i wadowickiego (Brzeźnica, Spytkowice, Tomice) pokryty jest wieloma stawami, chętnie odwiedzanymi przez wędkarzy, których przyciągają liczne łowiska, fotografów i ornitologów.
Ścieżkami przyrodniczymi, dydaktycznymi wędrują wycieczki szkolne.

Znaczna część terenów Doliny Karpia została objęta obszarem
specjalnej ochrony Natura 2000.
Osoby preferujące turystykę aktywną znajdują tutaj sieć ścieżek rowerowych, wraz z pętlą w Brzeźnicy, mogą wziąć udział w organizowanych cyklicznie licznych rajdach oraz spływach kajakowych.

Rodziny z dziećmi kierują swoje pierwsze kroki do największego parku ruchomych dinozaurów, a w zimie chętnie odwiedzają Świętego Mikołaja. Po całym terenie prowadzi nas również Szlak
Architektury Drewnianej. Odbywają się tutaj plenery artystyczne, organizowane wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych z Krakowa, funkcjonuje międzynarodowa wymiana kulturalna i turystyczna. Blisko stąd do największych atrakcji Małopolski, dzięki czemu wycieczka do Doliny Karpia coraz częściej wpisuje się również w plan odwiedzin Oświęcimia, Wadowic, ale także Krakowa czy Wieliczki.

Z końcem 2008 roku Gmina Zator wystąpiła do partnerów – gmin Doliny Karpia oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach z inicjatywą aplikowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Po trzech latach starań Gminy Zator w dniu 1 grudnia 2011r. podpisano Umowę Partnerską na realizację projektu pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”.
Przygotowanie projektu zostało poprzedzone gruntownymi badaniami przeprowadzonymi w trzech grupach społecznych. Objęto nimi: młodzież, bezrobotnych oraz osoby prowadzące na terenie Doliny Karpia działalność gospodarczą (zarówno jednoosobowe firmy, jak i przedsiębiorców zatrudniających wielu pracowników). Dzięki temu zaplanowane działania odpowiadają na realne i konkretnie zidentyfikowane potrzeby i mają szanse przynieść wymierne korzyści i wysokie efekty.

W ramach projektu zaplanowano trzy główne Działania wraz z działaniami szczegółowymi:
- Utworzenie Centrum Rozwoju Zawodowego
- Utworzenie Funduszu Dotacji
- Działania promujące subregion

Realizacja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Doliny Karpia, ale przede wszystkim pobudzi lokalną społeczność do zaangażowania się w rozwój przedsiębiorczości. Budżet projektu wynosi 3 975 237,97 CHF. Z czego kwota dofinansowania projektu 3 623 321 CHF.
Dnia 12 lipca 2016 r. nasza firma podpisała z Zatorską Agencją Rozwoju Sp. z o.o. w Zatorze umowę o otrzymanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu możemy pozwolić sobie na realizację przedsięwzięcia pt. Wprowadzenie nowej gamy produktów jako poszerzenie oferty podmiotu gospodarczego oraz unowocześnienie lokalnej gospodarki z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia konkurencji rynkowej.

Więcej informacji na stronie internetowej caz.zator.pl
Więcej informacji na stronie internetowej dolinakarpia.org