Regulamin

I. Wstęp

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Diogra.pl jest: Paulina Świdergał BIOGRA, ul. Graboszyce 112, 32-640 Zator, NIP: 5492292820, REGON: 122462737, zwany w dalszej części „Sprzedawcą”.
 2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie w odpowiednim czasie na odpowiednich stronach internetowych, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.
 5. Zawarte zdjęcia w galerii sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Sprzedawca nabył prawa do zdjęć zgodnie z umowami zawartymi z poszczególnymi producentami lub są one jego własnością.
 6. W momencie złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez generowaną automatycznie wiadomość mailową.II. Ogólne warunki dokonywania zakupów

 1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową http://diogra.pl (Sklep On-line), telefonicznie lub mailowo. Do dyspozycji Kupującego jest również Punkt stacjonarny.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu On-line. Niezbędne jest podanie Nazwiska i Imienia, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).
 3. Podmiot lub osoba która prawidłowo wypełniła Formularz Zamówienia i złożyła zamówienia jest Zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Zamawiającego.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

  Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
 7. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 8. Zamawiający, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.III. Warunki dotyczące zakupów.

 1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 2. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (poprzez wiadomość e-mailową lub kontakt telefoniczny).
 3. W przypadku braku danego Produktu w magazynie Sprzedawcy, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji danego zamówienia lub jego anulowaniu. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna, jeżeli wpłynie do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za Produkt została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Zamawiającego.
 5. Całkowita cena Produktu z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie na Formularzu Zamówienia przed złożeniem zamówienia.
 6. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT lub paragon fiskalny, w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia na gotowy produkt jest prawnie wiążącą umową sprzedaży, podlegającą obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.


IV. Czas, forma realizacji zamówień, koszty dostawy

 1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym mogą być:
 • wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD,
  Koszty:
  paczki do 30 kg - 15,50 zł
  paczka do 60 kg - 31,00 zł
  paczka do 90 kg - 46,50 zł
  płatność za pobraniem dodatkowo 5,00 zł

 • odebrane w wybranym podczas składania zamówienia Paczkomacie.
  Koszty:
  paczka do 25 kg - 11,60 zł
  paczka do 50 kg - 23,20 zł
  paczka do 75 kg - 34,80 zł
  paczka do 100 kg - 46,40 zł
  umożliwienie płatności w Paczkomacie dodatkowo - 2,90 zł

 • odebrane osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin – który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez Firmę Kurierską, do dnia wydania rzeczy Zamawiającemu. Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany w formularzu zamówienia adres w terminie do 7 dni – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub nadania do Paczkomatu.

Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby zamówiony towar został doręczony niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dokonania płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową), czas wysłania zamówienia (do 7 dni), liczy się od dnia obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego.


V. Sposób dokonywania płatności

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są formy płatności:
  • za pobraniem – zapłata kurierowi w momencie odbioru towaru,
  • przelew na konto albo płatność kartą kredytową - przelewy akceptowane to tzw. „szybkie przelewy” dokonane poprzez serwis www.payu.pl. lub www.przelewy24.pl

   Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.

  • przelew standardowy – przelew na konto firmy Paulina Świdergał Biogra, w opisie należy podać wygenerowany przez system nr zamówienia.

   Opłata za towar uiszczana przelewem na konto albo kartą kredytową winna być wykonana na rachunek zleceniobiorcy Paulina Świdergał Biogra:
   Nr rachunku: 64 8136 0000 0016 8524 2000 0010

   Uwaga!
   Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Zamawiającego e-maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, lecz należy przesłać niezwłocznie niezmieniony e-mail na adres: biuro@diogra.pl.VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży) i wymiany

 1. Zamawiający konsument ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania produktu.

  Zwracany produkt należy odesłać na adres, po wcześniejszym mailowym powiadomieniu o takim zamiarze:
  Paulina Świdergał BIOGRA, ul. Graboszyce 112, 32-640 Zator
  z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy, #numer zamówienia"

 2. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania – w stanie niezmienionym) w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu.
 3. Zgodnie z art. 10 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (…) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą - zwrotom nie podlegają towary wykonane na zamówienie Kupującego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt w stanie niezmienionym wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
 5. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego Produktu.
 6. Zwrotowi podlega jedynie kwota obejmująca cenę za towar.
 7. Zwrot przez Zamawiającego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przez Sprzedawcę przyjęty.VII. Warunki reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, którego wzór można pobrać na stronie internetowej sklepu on-line http://diogra.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres:

  Paulina Świdergał BIOGRA, ul. Graboszyce 112, 32-640 Zator
  z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy, #numer zamówienia"

 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego konsumenta, Produkt uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Zamawiającego), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów), sklep stosownie obniży cenę, zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu (odstąpienie od umowy) albo zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Zamawiającego).
 6. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
 7. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Reklamujący zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający. W przypadku gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci uzasadnione koszty przesyłki zareklamowanego Produktu poniesione przez Zamawiającego.VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
 2. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Danych, którym jest Sprzedawca.
 4. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie Administratora Danych, czyli Sprzedawcę.IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.
 3. Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 5. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Zamawiającego.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

}