Zapytania ofertowe

Łuskarka

Plik PDF do pobrania

Graboszyce, 02.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający: Diogra Paulina Świdergał, Graboszyce 112, 32-640 Zator, NIP: 5492292820, tel.: 501020267, e-mail: biuro@diogra.pl

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Łuskarkę do nasion

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Łuskarka do nasion, do łuskania prastarych gatunków zbóż tj. pszenicy orkisz, płaskurki, samopszy o wydajności 1000kg/h, moc silnika 11,0 kW, sito łuskarki z regulacja siły wibracji, odciąg z regulacją siły odsysania plew, żmijka zasypowa z regulacją ilości zasypu, gwarancja 1 rok, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

III. Termin realizacji całości zamówienia: 31.08.2016 r.

IV. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym według załączonego wzoru - załącznik nr 1 i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną na podane w punkcie I adresy.

V. Nieprzekraczalny termin przedstawienia oferty cenowej do 10.08.2016 r. do godz. 15.00, decyduje data wpływu.

VI. Wybór oferty nastąpi w oparciu kryterium: cena

VII. Oferta najkorzystniejsza będzie podlegała dodatkowo negocjacjom cenowym.

VIII. W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, informacje można uzyskać pod numerem tel.

IX. Załączniki : wzór formularza ofertowego.

Pieczątka i podpis

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: ..………………………………………………………………………………………

(Nazwa Zamawiającego, adres, NIP, REGON, telefon, e-mail)

1. Nazwa i adres Wykonawcy ................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................

powiat: ..................................................................... województwo: ......................................................

tel. (kier.) .................................................................. fax ........................................................................

Internet: htttp://...................................................... e-mail: ....................................................................

Regon .................................................................... NIP ..........................................................................

Nr rachunku bankowego i nazwa banku

..................................................................................................................................................................

2. Przedmiot oferty

...........................................................................................................................................................................................

3. Po zapoznaniu się z zaproszeniem i warunkami realizacji zamówienia podejmujemy się wykonać cały zakres prac z godnie z obowiązującymi przepisami, za cenę ofertową:

a ................................................................................ zł netto (bez VAT)

b .................................................................................zł VAT (.............%)

c ..................................................................................zł brutto (z VAT)

słownie (brutto) .......................................................................................................................................

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni

Pieczątka i podpis

----------------------------------

Silos

Plik PDF do pobrania

Graboszyce, 02.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający: Diogra Paulina Świdergał, Graboszyce 112, 32-640 Zator, NIP: 5492292820, tel.: 501020267, e-mail: biuro@diogra.pl

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Silos materiałowy

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Silos materiałowy o pojemności 10,9 m3, ładowności 8,70 tony, gwarancja 1 rok, serwis gwarancyjny

III. Termin realizacji całości zamówienia: 31.08.2016 r.

IV. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym według załączonego wzoru - załącznik nr 1 i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną na podane w punkcie I adresy.

V. Nieprzekraczalny termin przedstawienia oferty cenowej do 10.08.2016 r. do godz. 15.00, decyduje data wpływu.

VI. Wybór oferty nastąpi w oparciu kryterium: cena

VII. Oferta najkorzystniejsza będzie podlegała dodatkowo negocjacjom cenowym.

VIII. W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, informacje można uzyskać pod numerem tel.

IX. Załączniki : wzór formularza ofertowego.

Pieczątka i podpis

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: ..………………………………………………………………………………………

(Nazwa Zamawiającego, adres, NIP, REGON, telefon, e-mail)

1. Nazwa i adres Wykonawcy ................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

powiat: ..................................................................... województwo: ......................................................

tel. (kier.) .................................................................. fax ........................................................................

Internet: htttp://...................................................... e-mail: ....................................................................

Regon .................................................................... NIP ..........................................................................

Nr rachunku bankowego i nazwa banku

..................................................................................................................................................................

2. Przedmiot oferty

...................................................................................................................................................................

3. Po zapoznaniu się z zaproszeniem i warunkami realizacji zamówienia podejmujemy się wykonać cały zakres prac z godnie z obowiązującymi przepisami, za cenę ofertową:

a ................................................................................ zł netto (bez VAT)

b .................................................................................zł VAT (.............%)

c ..................................................................................zł brutto (z VAT)

słownie (brutto) .......................................................................................................................................

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni

Pieczątka i podpis

----------------------------------

Szczotkarka

Plik PDF do pobrania

Graboszyce, 02.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający: Diogra Paulina Świdergał, Graboszyce 112, 32-640 Zator, NIP: 5492292820, tel.: 501020267, e-mail: biuro@diogra.pl

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Szczotkarkę polerską do nasion

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczotkarka polerska do nasion, tj. samopszy, płaskurki, pszenicy orkisz, zasilanie 3 kW, wydajność 1500 kg/h, gwarancja 1 rok, serwis gwarancyjny

III. Termin realizacji całości zamówienia: 31.08.2016 r.

IV. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym według załączonego wzoru - załącznik nr 1 i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną na podane w punkcie I adresy.

V. Nieprzekraczalny termin przedstawienia oferty cenowej do 10.08.2016 r. do godz. 15.00, decyduje data wpływu.

VI. Wybór oferty nastąpi w oparciu kryterium: cena

VII. Oferta najkorzystniejsza będzie podlegała dodatkowo negocjacjom cenowym.

VIII. W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, informacje można uzyskać pod numerem tel.

IX. Załączniki : wzór formularza ofertowego.

Pieczątka i podpis

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: ..………………………………………………………………………………………

(Nazwa Zamawiającego, adres, NIP, REGON, telefon, e-mail)

1. Nazwa i adres Wykonawcy ................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

powiat: ..................................................................... województwo: ......................................................

tel. (kier.) .................................................................. fax ........................................................................

Internet: htttp://...................................................... e-mail: ....................................................................

Regon .................................................................... NIP ..........................................................................

Nr rachunku bankowego i nazwa banku

..................................................................................................................................................................

2. Przedmiot oferty

...................................................................................................................................................................

3. Po zapoznaniu się z zaproszeniem i warunkami realizacji zamówienia podejmujemy się wykonać cały zakres prac z godnie z obowiązującymi przepisami, za cenę ofertową:

a ................................................................................ zł netto (bez VAT)

b .................................................................................zł VAT (.............%)

c ..................................................................................zł brutto (z VAT)

słownie (brutto) .......................................................................................................................................

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni

Pieczątka i podpis}